Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

1. Communiekaarten.com is de website waaronder grafisch bureau en digitale drukkerij Publibytes bvba drukwerk online aanbiedt. Wanneer er over Communiekaarten.com gesproken wordt, dan is dit hetzelfde als Publibytes;


2. Drukwerk kan qua kleur afwijken van hetgeen te zien is op de website, omdat drukkleuren moeilijk te reproduceren zijn op een beeldscherm. Gezien elk beeldscherm (tablet / pc) andere karakteristieken heeft, is een afwijking van kleur dus niet te vermijden. Niettemin proberen wij een zo exact mogelijk beeld van het uiteindelijke drukresultaat te geven. Indien u als klant zelf beelden uploadt, is het aangeraden dat deze in CMYK drukkleuren staan ipv RGB kleuren, die een grotere kleurbereik hebben op het scherm, maar niet allemaal correct afgedrukt kunnen worden. Een papieren drukproef benadert het drukresultaat beter dan een scherm, maar ook hier is er steeds een kleine kleurafwijking mogelijk. Deze afwijkingen kunnen niet ingeroepen worden om de bestelling te weigeren;


3. Publibytes is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door de klant aangeleverd foto- of beeldmateriaal. Het drukresultaat van een kaart kan negatief beïnvloed worden door de (lage) resolutie van de digitale beelden. Bestanden worden automatisch gecontroleerd op voldoende hoge resolutie en de klant ontvangt een waarschuwing als de beelden niet voldoen aan de technische vereisten om te kunnen drukken. Indien de klant toch instemt met de bestelling, ondanks de lage resolutie van de beelden, dan is Publibytes niet verantwoordelijk voor de lagere drukkwaliteit van het beeldmateriaal;


4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn ontwerp. Communiekaarten.com is niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten of typefouten in de bestelling die de klant online ontworpen of aangepast heeft. Communiekaarten zal zelf geen tekstgegevens aanpassen. Op basis van een fout in de naam, laatste gegevens of telefoonnummers of in andere teksten, kan een bestelling dus niet geweigerd worden of een betaling teruggevorderd worden. Kleuren die niet naar verwachting zijn omdat ze anders lijken op het scherm, zijn helaas ook geen reden om een bestelling te weigeren. Het is aangeraden om een proefdruk te bestellen in geval van twijfel.


5. Drukwerk dat beschadigd is tijdens de levering of druktechnische fouten vertoond zoals vegen, vlekken, krassen of andere problemen gerelateerd aan de druk en waarbij de inktlaag problemen vertoond of fouten te wijten aan afwerking zoals snijden of biegen, wordt door Communiekaarten gratis met spoed herdrukt en opnieuw gratis geleverd of de klant kan terugbetaling vragen van het beschadigde drukwerk. De klant is wel zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van het beschadigde drukwerk.


6. Gedrukte kaarten worden met de post verstuurd naar een door de klant opgegeven adres of ze kunnen afgehaald worden op kantoor te Brasschaat. Bij verzending als pakket dient er steeds iemand op het afleveradres aanwezig te zijn die het drukwerk in ontvangst kan nemen. Als er fouten staan in het door de klant opgegeven leveringsadres, dan is Publibytes niet verantwoordelijk voor laattijdige of verloren geraakte zendingen. Drukwerk kan pas verzonden worden na ontvangst van de betaling (online via Bancontact/Visa/Mastercard/iDEAL of overschrijving).


7. Een leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot weigering van de levering of schadevergoeding;


8. Op alle Communiekaarten.com-drukwerk, de vormgeving van de website Communiekaarten.com geldt copyright. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Publibytes mag geen gebruik worden gemaakt van grafische of tekstuele elementen buiten de diensten die Publibytes aanbiedt. Misbruik zal gerechtelijk vervolgd worden;


9. Publibytes behoudt het copyright op alle door haar op maat gemaakte kaarten en kan deze, met het in acht nemen van de privacy van haar klanten, gebruiken voor verkoopsdoeleinden op haar website en andere promotionele uitingen. Geboortekaarten op maat kunnen, indien hiervoor geschikt, in de toekomst gebruikt worden voor de Communiekaarten geboortekaarten-collectie. Alle geboortekaarten, ontwerpen en foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen enkele vorm, digitaal of via een drukprocédé, gereproduceerd worden zonder toestemming van Publibytes bvba;


10. De merknaam Communiekaarten.com kan subtiel meegedrukt op elke kaart gebaseerd op een Communiekaarten.com-ontwerp ter bescherming van het copyright;


11. In geval van verkleuring van fotografische producten en gedrukt materiaal zal geen schadevergoeding kunnen worden toegekend, vermits de kleurstoffen door tijdsverloop en blootstelling aan licht aan verandering onderhevig zijn;


12. Een bestelling annuleren op basis van de wet van verkoop op afstand is niet mogelijk wanneer het gaat om gepersonnaliseerde artikelen zoals drukwerk die speciaal voor de klant vervaardigd worden. Door de aard van het product en thema tracht Communiekaarten elke bestelling zo snel mogelijk af te werken. Als klant kan u in geval van een probleem met het ontwerp Communiekaarten best meteen contacteren na de bestelling om te horen of de bestelling al dan niet nog tegengehouden worden. Communiekaarten kan dit echter niet garanderen.


13. Om geldig te zijn moeten alle klachten binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend worden ingediend;


14. Voor betwistingen in verband met betaling van facturen, contracten en copyright is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd.